Svařování a pájení

Vzhledem k tomu, že pro naše zákazníky vyrábíme složité podsestavy a sestavy, tak jedny z důležitých technologií, které používáme, je technologie svařování a pájení. Používáme běžné metody jako je TIG (WIG), MIG, MAG, mikro-plazmu, odporové svařování (bodovku) a svařování obalenou elektrodou. Disponujeme i speciální metodou, kterou je svařování elektronovým svazkem ve vakuu. Tato metoda je vhodná zejména pro tavné spojení tenkých materiálů, jako jsou např. vlnovce. Vzhledem k tomu, že proces probíhá ve vakuu a nedochází zde k oxidaci, tak svary jsou po svaření velmi čisté.

Co se týče pájení, tak používáme klasické měkké a tvrdé pájení, resp. pájení měkkou a tvrdou pájkou. Dále disponujeme vakuovou pecí, kde pájíme ve vakuu z důvodu čistoty celé sestavy. Často tímto způsobem pájíme tvarově složité sestavy, které je poté velmi obtížné čistit nebo leštit. Vakuum brání oxidaci.